Тракийската гробница в град Казанлък

Тракийската гробница в град Казанлък

Тракийската гробница в град Казанлък е обявена за паметник на културата от Юнеско през 1979г и се намира на 19 км от хотел Алиса.Тя е пример на тракийската архитектура и изобразително изкуство от края на IV-ти и началото на III-ти в. Пр. н. е.Сградата се състои от богато обрисувано предверие, тесен коридор и тухлена куполна гробна камера.